Jest nam ogromnie miło i z wielką dumą przedstawiamy wspaniałe wyniki badań oczu i serca naszego kochanego Polskiego Owczarka Nizinnego /

We are pleased to present excellent results medical resarch our beloved Polish Lowland Sheepdog
IDA IDYLLA Via Rivendall :

Results rcd 4 – PRA : Genotyp N/N ( free / wolny od PRA )

PRA Progressive Retinal Atrophy / Postępujacy Zanik Siatkówki :Genotyp N/N wolny od PRA

Certyficat LABOKLIN 1602W04773- Genetic Testing Progressive Retinal Atrophy.

A także badanie przeprowadzone i potwierdzone Europejskim Certyfikatem Okulistycznym / Certificat ECVO

European College of Veterinary Ophthalomologists Nr. 0000567 – Lek. wet. okulista Jacek Garncarz

Results for the inherited eyes diseases free from /
Wyniki okulistycznych badań oczu wolnych od poniższych chorób :

– eyes clear from / oczy wolne od : Persistent Pupillary Membrane(PPM) / Przetrwała błona źreniczna

– eyes clear from / oczy wolne od : Persistent Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis/ Primary Vitreous (PHTVL/PHPV) przetrwałe hiperplastyczne pierwotne ciało szkliste, przetrwała hiperplastyczna osłonka naczyniowa soczewki
– eyes clear from / oczy wolne od : Cataract (congenital) Katarakta wrodzona
– eyes clear from / oczy wolne od : Retinal dysplasia (RD) Dysplazja siatkówki)
– eyes clear from / oczy wolne od : Hypoplastic-/Micro – papilla
– eyes clear from / oczy wolne od : L.Pectinatum abn. (only after gonioscopy)
– eyes clear from / oczy wolne od : Entropion / Trichasis – podwinięcie powiek
– eyes clear from / oczy wolne od : Ectropion / Macroblepharon – odwinięcie powiek/ zbyt duża szpara powiekowa

– eyes clear from / oczy wolne od : Distichiasis/Ectopic cilia – dwurzędowość rzęs
– eyes clear from / oczy wolne od : Ectopic cilia – rzęsy ectopowe
– eyes clear from / oczy wolne od : Corneal dystrophy – Dystrofia rogówki
– eyes clear from / oczy wolne od : Cataract (non-congenital)
– eyes clear from / oczy wolne od : Lens luxation (primary) zwichnięcie soczewki
– eyes clear from / oczy wolne od : Retinal degeneration PRA – Progresywny zanik siatkówki

A Badanie serca naszej kochanej IDY wykonała Pani Dr. n.wet kardiolog Magdalena Garncarz wynik badania:
SERCE – CZYSTE !
Cardiology examination certificate – Dr.n.wet kardiolog Magdalena Garncarz
HEART – CLEAR !