1. Hodowla Psów Rasowych Doma Fortuna (FCI) jest zarejestrowana w Związku Kynologicznym w Polsce
   to jedyna polska organizacja zrzeszona w strukturach Federation Cynologique Internationale (FCI)

Nasz Oddział mieści się w Gdyni– nr rejestracji 4266/D oraz nr rejestracji FCI 106/16.

 

 1. Hodowla działa zgodnie z Regulaminem Hodowli oraz Statutem Związku Kynologicznego w Polsce założonego w 1938 roku.

 

 1. Rodzice szczeniąt przychodzących na świat w naszej Hodowli posiadają pełne prawa / uprawnienia hodowlane,
  są starannie dobierani, a następnie kojarzeni pod względem:
  – eksterieru
  – temperamentu
  – psychiki
  – posiadają niezbędne badań lekarskie
  – każdy z rodziców posiada rodowód

 

  1. Każde ze szczeniąt w naszej hodowli otrzymuje metrykę urodzenia Związku Kynologicznego w Polsce uprawniającą do wydania rodowodu!
   W każdej metryce szczenięcia zostaje zapisana informacja:
   Pies reproduktor / suka hodowlana – mogą być prezentowane na wystawach i osiągnąć uprawnienia.

Psa Reproduktora / Suki Hodowlanej rozmnażanej zgodnie z Regulaminami ZKwP oraz Regulaminem Hodowli.

Pies nie do hodowli *(niehodowlany) / suka nie do hodowli *(niehodowlana)
– niemogące być prezentowane na wystawach, rozmnażane przez właścicieli lub odstępowane innym osobom w celu rozmnażania lub do hodowli!

 

 1. Właściciele Hodowli oraz Nabywca zawierają umowę kupna – sprzedaży psa zgodną ze wzorcem umowy Związku Kynologicznego w Polsce.

 

 1. Wszystkie szczenięta przychodzące na świat w naszej Hodowli są rezultatem świadomego planowania, które ma na celu otrzymanie zdrowych szczeniąt
  o prawidłowym eksterierze, temperamencie oraz psychice zgodnie ze wzorcem danej rasy FCI.

 

 1. ODMAWIAMY ZAKUPU SZCZENIĄT DLA:
  – osób niebudzących naszego zaufania!
  – pośredników, którzy występują w czyimś imieniu!
  – na prezent!
  – do budy!
  – do kojca!
  – osób, którzy chcą by pies/ suka był tylko psem na zewnątrz przebywającym po za domem właściciela tzw. pies podwórkowy!

 

 

 1. W NASZEJ HODOWLI PSÓW RASOWYCH Doma Fortuna (FCI) NABYWCA NIE MA MOŻLIWOŚCI:
  – odsprzedaży, darowizny lub innych form przekazania psa/ suki innym osobą bez wcześniejszego poinformowania i otrzymania pisemnej zgody naszej Hodowli!
  – rozmnażania zakupionych suk i psów w sposób: niekontrolowany, nieplanowany, niezgodny z zasadami i regulaminem hodowli oraz statutem Związku Kynologicznego w Polsce oraz FCI!

 

  1. Nabywca, który nabywa szczenię w celach hodowlanych i w przyszłości chciałby rozmnażać psy
   (reproduktor)/suki (hodowlane) pochodzące z zakupu w naszej hodowli jest zobowiązany do uzyskania minimum tytułów:
   Młodzieżowego Championa Polski i Championa Polski!

Ponadto w/w szczenięta wydawane do hodowli (zapis w metryce), jako:

PIES REPRODUKTOR – muszą spełniać wymagania zgodnie z przepisami, regulaminami Związku Kynologicznego w Polsce oraz Regulaminem Hodowli Doma Fortuna FCI

SUKA HODOWLANA – musi spełniać wymagania zgodnie z przepisami i regulaminami Związku Kynologicznego w Polsce oraz Regulaminem hodowli Doma Fortuna FCI
z zastrzeżeniem, że suka może być po raz pierwszy kryta, rozmnażana po ukończeniu 24 miesięcy tylko i wyłącznie przez uprawnionego Psa Reproduktora.

 

 1. Nabywca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Hodowli Doma Fortuna FCI oraz statutu, przepisów i regulaminów Związku Kynologicznego w Polsce.

 

 1. Nasza Hodowla udziela wszelkich porad oraz wskazówek związanych z żywieniem, zdrowiem, wychowaniem, socjalizacją oraz pielęgnacją i higieną psa/ suki.
  Odpowiemy na każde pytanie!

 

 1. Hodowca przekaże Nabywcą, którzy będą zainteresowani prezentacją wystawową naszych psów/ suk porady jak zarejestrować się na wystawę oraz wiedzę z zakresu groomingu oraz handlingu.

 

 1. Nabywca szczenięcia w chwili zakupu szczenięcia (podpisania umowy kupna – sprzedaży) przejmuje pełną odpowiedzialność za psa/sukę!

 

 1. Nabywca zobowiązuje, iż zapewni psu/suce:
  – jak najlepsze warunki bytowe i rozwoju
  – właściwe żywienie
  – profilaktykę i opiekę weterynaryjną, wymagane szczepienia
  – socjalizację
  – prawidłową higienę i pielęgnację psa/ suki oraz miejsca, w którym przebywa

 

  1. Każde szczenię zakupione w naszej Hodowli otrzymuje od nas:
   – umowę kupna/sprzedaży i Regulamin Hodowli Doma Fortuna FCI
   – metryka urodzenia wydaną przez ZKWP
   – kopię opisu wzorca FCI danej rasy
   – książeczka zdrowia psa / suki z wpisami: odrobaczenia i szczepienia
   – chip
   – niezbędna ilość karmy na pierwsze dni w nowym domku, którą szczenię było karmione wraz z całym miotem w Hodowli Doma Fortuna FCI
   – ulubioną zabawkę:)
   – kocyk z zapachem mamusi i rodzeństwa niezbędny dla poczucia komfortu i bezpieczeństwa podczas pierwszych chwil w nowym domku:)
   – obróżkę i smyczkę

DO WGLĄDU PRZEDSTAWIAMY:
– kopie rodowodów rodziców z wpisem potwierdzającym uprawnienia hodowlane
– kopię dyplomów z uzyskanych tytułów rodziców
– kopię badań rodziców
– protokół przeglądu miotu wykonanego w Związku Kynologicznym w Polsce
– kartę krycia
– kartę miotu
– zgłoszenie urodzenia miotu do ZKWP
– potwierdzenie wykonania znakowania CHIP

 

 1. Nabywca zobowiązuje się do utrzymania kontaktów z Hodowcą w celu przekazania informacji o stanie zdrowia, sukcesach wystawowych i hodowlanych.
  Jak tylko często jest to możliwe, ale minimum raz 
  na kwartał w danym roku kalendarzowym prosimy o zdjęcia psów/suczek.
  Proszę zrozumieć nasze zaangażowanie i zainteresowanie, każdy pies/suka pochodzące z naszej Hodowli jest dla nas miłością na całe życie!
                                                                                         – Nasza Hodowla to nasza pasja!

 

 1. Regulamin Hodowli Doma Fortuna FCI jest integralną częścią zawieranej umowy kupna – sprzedaży psa (wzór ZKWP).

 

 1. Podpisanie w/w umowy kupna – sprzedaży psa jest jednoznaczne z zapoznaniem się z tym regulaminem oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem oraz zawartą umową kupna- sprzedaży zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Powyższy regulamin ma na celu dobro wszystkich psów i suczek urodzonych w Hodowli Psów Rasowych Doma Fortuna FCI), które zamieszkają w przyszłości z kochającymi i odpowiedzialnymi rodzinami w nowych domkach 🙂