Doma Fortuna FCI BUONA NOVELLE tłumacząc z języka włoskiego oznacza „dobrą nowinę”.
Pojawił się pierwszy z rodzeństwa oznajmiając dobrą nowinę o przyjściu na świat nowego pokolenia naszych Fortunek.