MAXYMALNA SZEROKOŚĆ JEDNEJ LINI ………………………………………………………………..!!!