MAXYMALNA SZEROKOŚĆ JEDNEJ LINI ………………………………………………………………..!!!

Maxymalna szerokość jednej lini ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….!!!!!!!!!!!!!!